Вписване в Националния туристически регистър на Министерство на туризма

 Публикувана на 04.12.2020

Фотография

Асоциация за реклама и комуникации в туризма (АРКТ) е вписана в Националния туристически регистър на Министерство на туризма с удостоверение номер 00218/23.11.2020