Учреди се Асоциация за реклама и комуникации в туризма (АРКТ)

 Публикувана на 29.06.2017

Фотография

Асоциация за реклама и комуникации в туризма (АРКТ) е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на рекламата и комуникациите в туризма.