Библиотека

Туризъм и културно наследство

Автор: Соня Алексиева, Ирена Бокова

Изграждане на имидж на туристически дестинации

Автори: Соня Алексиева, Стефания Темелкова